• Hem
  • /Till våra kunder

Information till våra kunder

Arkitektkopia och den grafiska branschen har under det senaste året påverkats kraftigt av ökade kostnader för insatsvaror som t ex papper och andra råvaror. Vi har även drabbats av ökade transportkostnader till följd av pandemin och på senare tid kraftigt ökade drivmedelskostnader. Vi har försökt att på bästa sett parera genom att effektivisera och genom att erbjuda alternativa likvärdiga material.

 

En stor del av vårt erbjudande baseras på tillverkning och nu stiger kostnaderna för el kraftigt till följd av oroligheterna i Europa och de kapacitetsbrister som Sverige har gällande elförsörjningen. Vi måste därför under den period som energikostnaderna är exceptionellt höga kompensera oss för dessa genom ett påslag med 3,4% på våra priser som kommer att redovisas med en separat rad på våra fakturor. Vi hoppas att du som kund ska ha förståelse för detta, då vi kan se att det har etablerat sig som ett vedertaget sätt att hantera situationen inte bara i vår bransch, utan bland många företag.

 

Stockholm den 10 oktober 2022

Gunnar Duintjer, VD

Arkitektkopia AB