Om GDPR

Personuppgifter, integritet och GDPR

Frågor om Arkitektkopias hantering av personuppgifter?

Har du frågor om Arkitektkopias arbete med integritetsarbete, GDPR och personuppgiftshantering? Läs vår integritetspolicy.

Lämna info eller upprätta avtal?

Vill du lämna information om ert företags arbete i kontakt med Arkitektkopia? Vill ni upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal? Fyll i nedanstående formulär.

Avtalsmall för personuppgiftsbiträdesavtal?

Är ni kund till Arkitektkopia och behöver upprätta personuppgiftsbiträdesavtal för samarbetet? Använd gärna den mall vi har tagit fram för detta.

Ladda ner filen och komplettera gulmarkerade uppgifter. Skicka sedan signerad, skannad kopia för vår signering via nedanstående formulär.