Miljö & kvalitet

Hållbarhet i relationer med kunder och omvärld

Swedac - Miljömärkt - Klimatkompenserat papper

Arkitektkopias framgång bygger på samverkan med kunder och partner för att utveckla långsiktigt hållbara relationer. Det med ett stort inslag av nytänkande. Effektiva, resurssnåla tjänster och produkter är vår strävan, både avseende kostnader och effekter på miljö och omvärld.

Minimal klimatpåverkan

Våra miljöåtgärder är många och varierande, som framgår av PDF:en ”Miljö & kvalitet”, nedan. Arkitektkopias koldioxid-avtryck är mycket lågt, då vi använder klimatneutral el och då både pappersinköp och budtjänster är klimatkompenserade. Digital tryckteknik hjälper oss att minimera behovet av kemikalier.

Certifierad pålitlighet

Arkitektkopia AB är kvalitets- och miljöcertifierat sedan 2002. Under 2018 kommer hela Arkitektkopia AB att omfattas av vårt ISO9001- och ISO14001-certifikat i senaste version. Svanenlicens finns sedan 2011.

Vårt ledningssystem omfattar alla delar av verksamheten vi bedömer som väsentliga för att uppehålla goda leveranser, minska vår miljöpåverkan och för att på ett hållbart sätt driva vår verksamhet. Detta i samspel med kunder, medarbetare och leverantörer, såväl som samhället i övrigt.

Ständiga förbättringar

Sedan många år driver vi verksamheten med mål att väva in ständiga förbättringar i alla delar. Det omfattar produktion och försäljning, lika väl som administration och kontakter med externa parter.

Allt detta för att våra värdeord – pålitliga, påhittiga, personliga – tydligt ska ligga till grund för hur vi långsiktigt förbättrar oss, och därmed upplevelsen för dig som har kontakt med oss, som kund eller på annat vis!

Kontakt

Finns det frågor om kvalitets- eller miljöarbetet eller hur vi arbetar med förbättringar, hållbarhet eller annat kopplat till detta, så tveka inte att kontakta vår kvalitets- och miljöchef Örjan Westerlund. orjan.westerlund@arkitektkopia.se

Miljö-Kvalitet-broschyr (PDF)

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Gillar du oss på Facebook så gillar vi dig! Dessutom får du se inspirerande tryck och ta del av det som händer på våra kontor.

Säg hej!

Intresserad av att förverkliga en idé? Kom in på en kopp kaffe eller lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

  • Tel eller e-post