Miljö & kvalitet

Våra steg mot ett grönare avtryck.

Arkitektkopias miljöpåverkan är idag låg. Detta är ett resultat av vår strävan att minska effekten av de resurser vi använder i vår verksamhet. Vi har sedan ett par decennier, i många små som stora steg, fasat in nya miljövänligare arbetssätt. Det har medfört produktionsmetoder och tjänster med mindre miljöpåverkan. Detta är ett fortgående arbete. Vi har idag ISO14001-certifikat som omfattar större delen av verksamheten. Arkitektkopia har också en Svanen-licens, vilket gör det möjligt att beställa Svanen-märkta trycksaker från oss.

Som framgår av pdf:en nedan, ”Miljö & kvalitet” är det många åtgärder som har gjorts på vägen. Ett par av de mer betydande är att vi sedan några år klimatkompenserar material- och energianvändning, genom att dels köpa klimatneutral el och dels klimatkompensera pappersinköpen. Detta innebär att huvuddelen av vår klimatpåverkan neutraliserats. Läs mer på vår pappersleverantör Antalis hemsida om klimatkompensation.

Genom vårt miljöarbete har vi kvantifierade mål i vår verksamhetsplan, för minskad miljöpåverkan från materialanvändning, energiförbrukning och transporter. Det har bland annat lett till sänkta avfallsmängder, förändrade energiinköp och sänkt förbrukning av fossila bränslen i vår distribution.

Miljologos

Miljöpolicy

  • Vårt främsta mål med miljöarbetet är att minska vår miljöpåverkan.
  • Vi strävar efter effektiv användning av material och energi, sänkt kemikalieanvändning och lägre klimatpåverkan.
  • Grunden för vårt miljöarbete är ISO14001.
  • Vi kommunicerar vår miljöpolicy till medarbetare, kunder och leverantörer för att medverka till mindre miljöpåverkan i alla led där vi finns med.
  • Vi lever upp till lagstiftning och myndighetskrav.

Kvalitet – ENGAGEMANG GENOM SMÅ STEG FRAMÅT.

Arkitektkopia är kvalitets- och miljöcertifierat. 90% av omsättningen omfattas av de ISO9001- och ISO14001-certifikat vi har.

I ledningssystemet har vi samlat alla rutiner och policyer som ska finnas där enligt standardernas krav. Vi har också lagt till en mängd andra rutiner som är viktiga för oss. Rutiner som styr vårt systematiska arbetsmiljöarbete, liksom ekonomirutiner är exempel på detta. I det dagliga arbetet driver vi en stor del av förbättringarna i en anda av lean produktion. Genom att involvera alla anställda vill vi och kan vi höja engagemang och i små steg förbättra arbetsflöden, leveransprecision och få fokus på det som är värdefullt för våra kunder.

Finns det frågor om kvalitets- eller miljöarbetet eller hur vi arbetar med lean så tveka inte att kontakta vår kvalitets- och miljöchef Örjan Westerlund. orjan.Westerlund@arkitektkopia.se

Miljö-Kvalitet-broschyr (PDF)

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Gillar du oss på Facebook så gillar vi dig! Dessutom får du se inspirerande tryck och ta del av det som händer på våra kontor.

Säg hej!

Intresserad av att förverkliga en idé? Kom in på en kopp kaffe eller lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

  • Tel eller e-post