Ritnings­hantering

Vi hjälper dig med ritningarna, hela vägen från planering och hantering till uppdatering, versions- och kvalitetskontroll.

Fokusera på det du är bäst på

Versionshantering - Steg 1 i ritningshantering

Versionskontroll

Att alltid ha rätt version av ritningen skapar trygghet och säkerhet genom att rätt jobb prioriteras och utförs.

Kvalitetskontroll av ritningar - Steg 2 i ritningshantering

Kvalitetskontroll

Vi kontrollerar alltid ritningarna så att du sparar in både tid och pengar genom att undvika onödiga fel med underlaget.

Samordning - Steg 3 i ritningshantering

Samordning

Få leverantörer har lika lång och omfattande erfarenhet av att tillhandahålla komplett samordning och professionella ritningsrum som Arkitektkopia.

Överlämning - steg 4 i ritningshantering

Överlämning

När byggprojektet går över från entreprenad till förvaltning finns all versions- och dokumenthantering tillgängligt med full sökbarhet.

Av erfarenhet vet vi att ritnings­hantering ofta är ett förbisett område i många bygg- och fastighetsprojekt. Därför har vi tagit fram en helhetslösning som hjälper dig med allt från versionshantering och distribution till projektledning och arkivering efter avklarat byggprojekt.

 

Vi ser framförallt tre områden där vår ritningshantering gör skillnad

 

Rätt ritning vid rätt tillfälle

Att ha fullständig kontroll på alla ritningar, versioner och ändringar har stor betydelse för ett lyckat byggprojekt. Att undvika förseningar eller byggfel är alltid prioriterat och nära kopplat till kostnadskontroll, säkerhet och kvalitet.

Fokus på projektet

Genom att använda Ritningshantering från Arkitektkopia kan nyckelpersoner, konsulter och byggare koncentrera sig fullt ut på själva byggprojektet. Osäkerheter kring versioner, var ritningar finns och när nya kan levereras elimineras helt.

Rätt ritning oavsett format

Idag är det vanligt att arbeta med både digitala och tryckta ritningar. Vi ser att det kommer att fortsätta utvecklas, och vi är samtidigt säkra på att tryckta ritningar kommer att fortsätta användas länge till. I många situationer ger tryckta original en säkrare, enklare och betydligt snabbare överblick utan att vara beroende av kringliggande faktorer som ljus- och väderförhållanden, laddade batterier, fungerande teknik eller läsbarhet.

Rätt nivå på ritningshantering

OmrådeKomplett Ritnings­hanteringRitnings­hanteringRitningar
TryckJaJaJa
KvalitetskontrollJaJaJa
VersionskontrollJaJaNej
SystemstödJaJaNej
RitningsrumJaNejNej
SekretessJaVid bhovNej
DistributionJaVid behovNej
Personal På PlatsJaNejNej

Komplett Ritningshantering

Komplett Ritningshantering

Arkitektkopias AArkitektkopias AArkitektkopias A

Vi tar ansvar för all ritningshantering, antingen på ett bygge eller kopplat till ett eller flera fastighetsprojekt. Vi sätter upp ett för­konfigurerat ritningsrum som är helt anpassat till snabb, säker och professionell ritnings­hantering. I rummet kan även genomgångar av ritningar göras med möjlighet att kombinera tryckta och digitala dokument.

Komplett Ritningshantering

Ritningshantering

Ritningshantering

Arkitektkopias AArkitektkopias A

Med den enklare varianten ritningshantering kopplar vi på det beprövade system Byggnet för komplett versionskontroll, dokumentation och uppföljning. Vi optimerar även distributionen och ser till att du får den bästa kombinationen av leveranssäkerhet och tidsbesparingar till rätt kostnad.

Ritningshantering

Ritningar

Ritningar

Arkitektkopias A

Vi levererar ritningar i rätt format med hög kvalitetskontroll efter era behov. Här fungerar vi som en kvalitetssäkrad leverantör med hög kapacitet och närhet genom vår starka lokala närvaro.

Ritningar

Kontakta mig om Ritningshantering

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Ritningshantering logotyp