Säkerhet & Sekretess

Vi utför jobb med högsta säkerhet och sekretess.

Kundanpassade
säkerhetsrutiner

Säkerhetslösningar från Arkitektkopia

Secure

Secure liknar på många sätt ett bibliotek där varje in- och utlåning loggas i ett system. Det ger dig koll på exempelvis alla bygghandlingar som använts i ett projekt och om de lämnats tillbaka.

Få koll på dokumentens som checkats in och ut

Certifierade rutiner

All produktion hos Arkitektkopia följer grundläggande sekretessbestämmelser, men vi är även certifierade för högre nivåer av sekretess- och säkerhetsklassificeringar.

Lås in känsliga dokument

Avskärmad produktion

Vi erbjuder säkerhetsrum för avskärmad och mer sekretesskrävande produktion.

Vikten av säkerhet och sekretess

I en tid där information blivit en handelsvara och intrång i datasystem blivit ett återkommande problem, är behovet av säkerhet och sekretess högre än någonsin. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med frågorna. Oavsett nivå på säkerhetsklass så har vi tjänsterna som matchar dina behov.

 

Lång erfarenhet skapar trygghet för dig som kund

Allt material som passerar våra tryckpressar hanteras med en hög nivå av grundläggande sekretess. Vi har sedan länge certifierade rutiner för allt från produktion till leverans. Vi erbjuder sedan möjligheten att öka den nivån ytterligare.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Säkerhetsrum för avskärmad, mer sekretesskrävande produktion.
  • Kundanpassade säkerhetsrutiner – från produktion till leverans.
  • Logg på behöriga budchaufförer och mottagare för just ditt material.
  • God vana av projekt med särskilda krav på exempelvis medverkande personal, rutiner för transporter och orderdatahantering.

Secure – systemet för alla som hanterar känslig information

Att hitta rätt nivå på säkerhet är inte alltid lätt. Ofta går massiva resurser till att hitta lösningar på hur man kan hålla informationen bakom lås och bom, samtidigt som man ska kunna arbeta aktivt med den. Nödvändig information får exempelvis inte vara så svårtillgänglig att den riskerar att ignoreras. Det minskar effektiviteten och lämnar istället luckor där läckor kan uppstå.

Därför finns Secure.

Secure är ett system utvecklat av Arkitektkopia och det har använts under många år, och är därför väl beprövat av våra kunder. Systemet lämpar sig i alla typer av organisationer och verksamhetsområden där känslig information hanteras. Det kan vara allt från säkerhetsklassade ritningar i byggprojekt till personalakter på företag – gemensamt är att informationsflödet kräver hög spårbarhet. I och med GDPR:s intåg den 25 maj 2018 har detta blivit ännu viktigare.

Maximal spårbarhet

Secure skapar maximal spårbarhet med hjälp av signerade kvitton och streckkodsystem som registrerar:

  • vilka handlingar som checkats ut
  • vem som har gjort det
  • och vem som har checkat in dem igen.

Secure liknar alltså på många sätt ett bibliotek där varje in- och utlåning loggas i ett system.

Det administrativa gränssnittet ger en omedelbar överblick över vilka handlingar som inte befinner sig i den säkra arean. Det ger dig som användare ett verktyg för att enkelt få kontroll på informationsflödena. Det är speciellt viktigt i slutskedet av exempelvis byggprojekt där samtliga handlingar och ritningar som flödat genom projektet behöver samlas ihop. Det kan då handla om tiotusentals dokument under flera års tid. Genom att bevaka loggen i Secure får du direkt syn på vilka dokument som eventuellt är på villovägar.

Vill du ha en helhetslösning?

Vi har anpassade helhetslösningar där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, det ger dig möjligheten att fokusera på rätt saker. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer info
Bordsryttare