Visselblåsning

På Arkitektkopia AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erbjuda er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

 

Arkitektkopia använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. Här kan du rapportera i Arkitektkopias visselblåsarkanal.

 

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarfunktionen och rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Arkitektkopia som anställd, praktikant, konsult eller leverantör. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår fullständiga visselblåsarpolicy.

 

Vad kan du rapportera om?

Du kan visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom Arkitektkopia och att uppgiften eller uppgifterna har ett allmänintresse. Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som kan rapporteras:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

 

Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirma Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden.