Miljö och klimat

Vi klimatkompenserar dina trycksaker för en mer hållbar framtid.

Vi håller koll
på spillet

Med miljön i centrum

Visste du att Arkitektkopia endast har en marginell klimatpåverkan på vår miljö? Detta tack vare att såväl pappersförbrukning som elinköp klimatkompenseras. Det är ett av resultaten av ett medvetet och långsiktigt hållbarhetsarbete för att värna om det viktigaste vi har – miljön.

Budar med både bil och cykel

Vi vet att det ibland måste gå undan med leveranserna. Därför har vi budbilar med chaufförer som vet hur man kör miljömässigt rätt. De flesta transporter är klimatkompenserade och alla budbilar är medvetet valda för sina låga utsläpp. Vi minimerar antalet körningar genom att samla upp många leveranser till flera kunder på samma runda. Bli inte förvånad om vi kommer på cykel, det har vi faktiskt gjort sedan 50-talet.

Håller koll på spillet

Spill är av ondo av flera skäl. Vi jobbar därför med att minska det genom att följa och åtgärda källorna till spillet. Vi försöker optimera hur vi använder så mycket som möjligt av ark och rullar, och vi minskar överproduktion och felkörningar. Vi förordar alltid print-on-demand, det vill säga att du som kund endast trycker de upplagor som du vet att ni faktiskt behöver.

Hela livscykeln under luppen

Hållbarheten går som en röd tråd genom hela processen. Vi håller ett öga på såväl råvaror som underleverantörer och materialförsörjning. Vi ställer krav på våra leverantörer utifrån hållbarhet vad gäller såväl miljö och kvalitet som affärsetik. Vi ser gärna en aktiv dialog om materialval och logistiklösningar för miljömässigt bästa utfall. Likaså vill vi gärna tipsa om bästa sätten att ta hand om eller återanvända våra produkter då de har gjort sitt jobb åt dig som kund.

Sedan 2010 har vi klimatkompenserat allt papper vi köper, med hjälp av vår pappersleverantör Antalis. Det sker genom trädplantering i Afrika och för med sig en rad positiva sociala effekter förutom miljöeffekten.

Klimatkompensation

Klimatkompenserar papper och kör klimatneutral el

Hållbarhet främjas på alla sätt vi kan. Som nämnts gör vi det genom klimatkompensation. Sedan 2010 har vi klimatkompenserat allt papper vi köper. Det sker genom trädplantering i Afrika och för med sig en rad positiva sociala effekter förutom miljöeffekten. All el vi köper på centralt elavtal är klimatneutral och kommer från svensk vind-, vatten- och solkraft.

Minskar användningen av kemikalier

Den del av vår verksamhet som producerar trycksaker baserar sig på digital tryckteknik. Tack vare detta har vi minimerat vår kemikalieanvändning. För att värna om både arbetsmiljö och successivt minska kemikalieanvändningen har vi satt upp specifika mål för det ändamålet. Detta löser vi genom att skaffa oss miljövänligare utrustning med vattenlösliga färger, tonerbaserad teknik och genom att exempelvis Svanenmärka våra största enheter.

Arkitektkopia fortsätter enträget med små steg för en mer hållbar värld. Denna väg går vi framåt i samarbete med våra kunder och övriga intressenter. Färdiga blir vi aldrig, men med din hjälp kommer vi framåt fortare, och kan tillsammans hitta de lösningar som blir bäst både för dig, för oss och för framtiden.

 

Miljö & kvalitet

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Vi berättar gärna vidare om våra certifieringar samt hur vi arbetar för en hållbarare framtid.

Kontakta oss
Skog i skymning