Miljö och klimat

Vi klimatkompenserar dina trycksaker för en mer hållbar framtid

Vi håller koll
på spillet

Med miljön i centrum

Visste du att Arkitektkopia bara har marginell klimatpåverkan på vår miljö? Detta tack vare att pappersförbrukningen är klimatkompenserad och vår el kommer från vattenkraft. Det är ett av resultaten av ett medvetet och långsiktigt hållbarhetsarbete för att värna om det viktigaste vi har – miljön.

Budkörningar med biodiesel och elbilar

Vi vet att det ibland måste gå undan med leveranserna. Därför har vi budbilar med chaufförer som vet hur man kör miljömässigt rätt. De bud vi använder gör all leverans fram till din dörr med antingen elbilar eller biodieseldrivna bilar. Vi minimerar antalet körningar genom att samla upp många leveranser till flera kunder på samma runda. Vi minimerar antalet körningar genom att samla upp många leveranser till flera kunder på samma runda

Håller koll på spillet

Spill är av ondo av flera skäl. Vi jobbar med att minska det genom att förbättra våra arbetssätt löpande för att få bort källorna till spillet. Vi försöker optimera hur vi använder så mycket som möjligt av ark och rullar, och vi minskar överproduktion och felkörningar. Vi förordar alltid print-on-demand, det vill säga att du som kund endast trycker de upplagor som du vet att ni faktiskt behöver.

Hela livscykeln under luppen

Hållbarheten går som en röd tråd genom hela processen. Vi håller ett öga på såväl råvaror som underleverantörer och materialförsörjning. Vår huvudleverantör av papper är FSC- och PEFC-certifierad. Det innebär att papperet vi trycker på baseras på en råvara från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Hållbarhet är ett omfattande ansvar. Därför ställer vi krav på våra leverantörer när det gäller miljö och kvalitet, men även affärsetik och socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Med dig som kund vill vi gärna ha en aktiv dialog om materialval och logistiklösningar för miljömässigt bästa utfall. Vi vill också gärna tipsa om bästa sätten att ta hand om eller återanvända våra produkter då de har gjort sitt jobb åt dig som kund.

Vår miljöpolicy

  • Vårt främsta mål med miljöarbetet är att minska vår miljöbelastning genom ständiga förbättringar och effektivt resursnyttjande.
  • Miljöarbetet grundar sig på ISO14001. Vi strävar efter hållbarhet i alla led i företaget.
  • Vi agerar utifrån ett livscykelperspektiv.
  • Vi bevakar och följer våra intressenters krav. Vår miljöpolicy kommuniceras till medarbetare och kunder och vi ställer miljökrav på våra leverantörer.

Arkitektkopias klimatavtryck hålls mycket lågt genom klimatneutral el, klimatkompenserat papper och minimerad fossilanvändning i våra leveranser.

Klimatkompensation

Klimatkompenserar papper och kör klimatneutral el

Hållbarhet främjas på alla sätt vi kan, såväl i miljöarbete som genom krav på våra leverantörer i en tydlig uppförandekod. De två viktigaste bidragen till lågt klimatavtryck är dels elenergi från vattenkraft. Dels har också vår huvudleverantör av papper och andra tryckmaterial sedan länge klimatkompenserat allt material vi köper därifrån. Klimatkompensation ger en möjlighet att satsa resurser där de gör mest nytta för att sänka halten växthusgaser i atmosfären. Exempel på det är skogsplanteringar, förnyad energiproduktion där fossila källor som kolkraft ersätts av moderna klimatsmarta alternativ.

Vi håller ner vårt klimatavtryck även genom att våra leveranser körs sista biten fram till din dörr helt utan fossila bränslen.

Minskar användningen av kemikalier

Den del av vår verksamhet som producerar trycksaker baserar sig på digital tryckteknik. Tack vare detta har vi minimerat vår kemikalieanvändning. För att värna om både arbetsmiljö och successivt minska kemikalieanvändningen har vi satt upp specifika mål för det ändamålet. Detta löser vi genom att skaffa oss miljövänligare utrustning med vattenlösliga färger, tonerbaserad teknik och genom att exempelvis Svanenmärka våra största enheter.

Arkitektkopia fortsätter enträget med små steg för en mer hållbar värld. Denna väg går vi framåt i samarbete med våra kunder och övriga intressenter. Färdiga blir vi aldrig, men med din hjälp kommer vi framåt fortare, och kan tillsammans hitta de lösningar som blir bäst både för dig, för oss och för framtiden.

Minskad miljöpåverkan


Nedan följer ett utdrag av några av de miljöåtgärder Arkitektkopia har genomfört genom åren.

2023

Leveranser av paket och bud med enbart biobränsle eller el sista biten fram till mottagaren. Förnyad Svanenlicens.

2022

Inköpt el producerad enbart med vattenkraft.

2018

Centraliserad produktion för högre utnyttjande­grad på maskiner, lägre spill genom produktions­samordning och effektivare råmaterial­hantering. Det har gett lägre resurs­förbrukning genom en effektivare maskin­park där också äldre utrustning fasats ut.

2017

Klimatkompenserade bud i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2016

Översyn av materialflöden för sänkt spill.

2015

Förbättrad bevakning av miljölagstiftning.

2014

Inventering, utvärdering och riskbedömning av kemianvändning inom hela bolaget.

Utfasning av äldre skrivare medförande stor minskning av antal kemikalier.

Förnyelse av Svanenlicens enligt senaste kravkriterier.

2013

Över 75 % av inköpt el är klimatneutral, baserad på vatten- och vindkraft.

Digitaltryck i Stockholm förbättrat genom avveckling av mineraloljebaserad färg. Numera tonerbaserade utskrifter.

Kraftigt sänkt fossilbränsleanvändning genom ny bilpark i Stockholm, Göteborg och Malmö. I samband med detta även utbildning av chaufförer i sparsam körning.

Införande av gemensam modell för uppföljning och analys av kvalitets- och miljömål inom hela Arkitektkopia AB.

Ny budleverantör baserad på cykelbud.

2012

Kvalitets- och miljöcertifiering av verksamheten i Karlstad och Örebro.

Satsning på ny printutrustning med vattenbaserad färg.

Lösningsmedelsbaserade maskiner avvecklas på sex orter.

2011

Svanenmärkning av produktionen i Stockholm. Införande av videokonferenser ger kraftigt minskade tjänsteresor.

2010

Klimatkompensation påbörjad av papper och även tjänstebilar.

2009

Inventering av kemikalier i central databas, inklusive säkerhetsdatablad.

2007−2010

Biogasdrivna budbilar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2007

Påbörjad översyn av printmaterial för att styra mot alternativ till PVC där möjligt.

2002

Start av detaljerad uppföljning av relevant lagstiftning för miljö och arbetsmiljö.

ISO14001-certifiering Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro.

2001–10

Utbyggnad och försäljning av digitala beställningstjänster. Minskning av antal budbilar i Stockholm under perioden från 30 till 8 stycken.

2001

Avveckling av fotolabb i Stockholm.

Cykelbud i centrala Göteborg istället för bilar.

Mätning av spill, elförbrukning och fossil bränsleanvändning.

2000

Avveckling av de sista kvarvarande ammoniak-kopiatorerna.

Deltagande i konsortiet för flexibla fordon för utvärdering av etanoldrivna bilar.

Avyttring av offsettryckerier i Malmö och Stockholm.

1999

Miljödiplomering genom Göteborgs kommun av Arkitektkopias verksamhet i Göteborg.

1998

Nedläggning av fotolabb i Örebro.

1997

Utbildning i bränslesnål körning
i Stockholm. Första standardiserade digitala arkiv- och beställningstjänsten lanseras.

1996−97

Körning med RME, rapsolja, för ett tjugotal budbilar i Stockholm.

1995

Regelbundna interna kvalitets- och miljöutvärderingar inleds.

Satsning på digitaltryck i färg med Indigo ePrint, möjlighet till små upplagor i hög kvalitet.

1992

Det Naturliga Steget genomför en miljöutredning av Arkitektkopia.

1987

Globen som Sveriges första digitalt hanterade projektnätverk, i Arkitektkopias regi.

Klimatberäkna dina beställningar

Arkitektkopia är certifierade av ClimateCalc, ett framstående verktyg för standardiserad beräkning av koldioxidavtryck inom print och förpackning.

För dig som kund innebär det att vi, på efterfrågan från dig, kan beräkna koldioxidavtrycket för specifika trycksaker som produceras inom vårt sortiment digitaltryck och småformat.

Från och med 2025 kommer du även kunna beräkna koldioxidavtryck på resten av produkterna i vårt breda sortiment.

Vårt certifikatnummer: CC-000267/SE

Läs mer om ClimateCalc här

Rätt material för miljön

Ser du denna ikon på någon av våra produktsidor så betyder det att vi för den produkten kan erbjuda material och produktvarianter som har lägre påverkan på naturen. Det kan vara material som inte innehåller PVC, baserat på cancerframkallande vinylklorid, eller så kan det vara material som har inslag av återvunnet material och liknande pluspoäng ur hållbarhetssynpunkt. Vi strävar efter att finna nya produkter och material som gör att vi sätter naturen främst.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka ECO-material vi kan erbjuda.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Vi berättar gärna vidare om våra certifieringar samt hur vi arbetar för en hållbarare framtid.

Kontakta oss
Skog i skymning