Miljö och klimat

Vi klimatkompenserar dina trycksaker för en mer hållbar framtid

Vi håller koll
på spillet

Med miljön i centrum

Visste du att Arkitektkopia endast har en marginell klimatpåverkan på vår miljö? Detta tack vare att såväl pappersförbrukning som elinköp klimatkompenseras. Det är ett av resultaten av ett medvetet och långsiktigt hållbarhetsarbete för att värna om det viktigaste vi har – miljön.

Budar med både bil och cykel

Vi vet att det ibland måste gå undan med leveranserna. Därför har vi budbilar med chaufförer som vet hur man kör miljömässigt rätt. De flesta transporter är klimatkompenserade och alla budbilar är medvetet valda för sina låga utsläpp. Vi minimerar antalet körningar genom att samla upp många leveranser till flera kunder på samma runda. Bli inte förvånad om vi kommer på cykel, det har vi faktiskt gjort sedan 50-talet.

Håller koll på spillet

Spill är av ondo av flera skäl. Vi jobbar därför med att minska det genom att följa och åtgärda källorna till spillet. Vi försöker optimera hur vi använder så mycket som möjligt av ark och rullar, och vi minskar överproduktion och felkörningar. Vi förordar alltid print-on-demand, det vill säga att du som kund endast trycker de upplagor som du vet att ni faktiskt behöver.

Hela livscykeln under luppen

Hållbarheten går som en röd tråd genom hela processen. Vi håller ett öga på såväl råvaror som underleverantörer och materialförsörjning. Vi ställer krav på våra leverantörer utifrån hållbarhet vad gäller såväl miljö och kvalitet som affärsetik. Vi ser gärna en aktiv dialog om materialval och logistiklösningar för miljömässigt bästa utfall. Likaså vill vi gärna tipsa om bästa sätten att ta hand om eller återanvända våra produkter då de har gjort sitt jobb åt dig som kund.

Vår miljöpolicy

  • Vårt främsta mål med miljöarbetet är att minska vår miljöbelastning genom ständiga förbättringar och effektivt resursnyttjande.
  • Miljöarbetet grundar sig på ISO14001. Vi strävar efter hållbarhet i alla led i företaget.
  • Vi agerar utifrån ett livscykelperspektiv.
  • Vi bevakar och följer våra intressenters krav. Vår miljöpolicy kommuniceras till medarbetare och kunder och vi ställer miljökrav på våra leverantörer.

Arkitektkopias klimatavtryck hålls mycket lågt genom klimatneutral el och leverantörer som klimatkompenserar papper, budtransporter och paketfrakter.

Klimatkompensation

Klimatkompenserar papper och kör klimatneutral el

Hållbarhet främjas på alla sätt vi kan, såväl i miljöarbete som genom krav på våra leverantörer i en tydlig uppförandekod. Genom vår huvudleverantör på papper klimatkompenserar vi sedan länge tryckmaterial, där denna leverantör också är FSC- och PEFC-certifierad. Det innebär att papperet baseras på en råvara från ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi håller ner vårt klimatavtryck även genom att våra budfrakter och inrikes paketfrakter, liksom våra elinköp, är klimatneutrala.

Minskar användningen av kemikalier

Den del av vår verksamhet som producerar trycksaker baserar sig på digital tryckteknik. Tack vare detta har vi minimerat vår kemikalieanvändning. För att värna om både arbetsmiljö och successivt minska kemikalieanvändningen har vi satt upp specifika mål för det ändamålet. Detta löser vi genom att skaffa oss miljövänligare utrustning med vattenlösliga färger, tonerbaserad teknik och genom att exempelvis Svanenmärka våra största enheter.

Arkitektkopia fortsätter enträget med små steg för en mer hållbar värld. Denna väg går vi framåt i samarbete med våra kunder och övriga intressenter. Färdiga blir vi aldrig, men med din hjälp kommer vi framåt fortare, och kan tillsammans hitta de lösningar som blir bäst både för dig, för oss och för framtiden.

Minskad miljöpåverkan


Nedan följer ett utdrag av några av de miljöåtgärder Arkitektkopia har genomfört genom åren.

2018

Centraliserad produktion för högre utnyttjande­grad på maskiner, lägre spill genom produktions­samordning och effektivare råmaterial­hantering. Det har gett lägre resurs­förbrukning genom en effektivare maskin­park där också äldre utrustning fasats ut.

2017

Klimatkompenserade bud i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2016

Översyn av materialflöden för sänkt spill.

2015

Förbättrad bevakning av miljölagstiftning.

2014

Inventering, utvärdering och riskbedömning av kemianvändning inom hela bolaget.

Utfasning av äldre skrivare medförande stor minskning av antal kemikalier.

Förnyelse av Svanenlicens enligt senaste kravkriterier.

2013

Över 75 % av inköpt el är klimatneutral, baserad på vatten- och vindkraft.

Digitaltryck i Stockholm förbättrat genom avveckling av mineraloljebaserad färg. Numera tonerbaserade utskrifter.

Kraftigt sänkt fossilbränsleanvändning genom ny bilpark i Stockholm, Göteborg och Malmö. I samband med detta även utbildning av chaufförer i sparsam körning.

Införande av gemensam modell för uppföljning och analys av kvalitets- och miljömål inom hela Arkitektkopia AB.

Ny budleverantör i Karlstad, baserad på cykelbud.

2012

Kvalitets- och miljöcertifiering av verksamheten i Karlstad.

Satsning på ny printutrustning med vattenbaserad färg.

Lösningsmedelsbaserade maskiner avvecklas på sex orter.

2011

Svanenmärkning av produktionen i Stockholm. Införande av videokonferenser ger kraftigt minskade tjänsteresor.

2010

Klimatkompensation påbörjad av papper och även tjänstebilar.

2009

Inventering av kemikalier i central databas, inklusive säkerhetsdatablad.

2007−2010

Biogasdrivna budbilar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2007

Påbörjad översyn av printmaterial för att styra mot alternativ till PVC där möjligt.

2002

Start av detaljerad uppföljning av relevant lagstiftning för miljö och arbetsmiljö.

ISO14001-certifiering Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro.

2001–10

Utbyggnad och försäljning av digitala beställningstjänster. Minskning av antal budbilar i Stockholm under perioden från 30 till 8 stycken.

2001

Avveckling av fotolabb i Stockholm.

Cykelbud i centrala Göteborg istället för bilar.

Mätning av spill, elförbrukning och fossil bränsleanvändning.

2000

Avveckling av de sista kvarvarande ammoniak-kopiatorerna.

Deltagande i konsortiet för flexibla fordon för utvärdering av etanoldrivna bilar.

Avyttring av offsettryckerier i Malmö och Stockholm.

1999

Miljödiplomering genom Göteborgs kommun av Arkitektkopias verksamhet i Göteborg.

1998

Nedläggning av fotolabb i Örebro.

1997

Utbildning i bränslesnål körning
i Stockholm. Första standardiserade digitala arkiv- och beställningstjänsten lanseras.

1996−97

Körning med RME, rapsolja, för ett tjugotal budbilar i Stockholm.

1995

Regelbundna interna kvalitets- och miljöutvärderingar inleds.

Satsning på digitaltryck i färg med Indigo ePrint, möjlighet till små upplagor i hög kvalitet.

1992

Det Naturliga Steget genomför en miljöutredning av Arkitektkopia.

1987

Globen som Sveriges första digitalt hanterade projektnätverk, i Arkitektkopias regi.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Vi berättar gärna vidare om våra certifieringar samt hur vi arbetar för en hållbarare framtid.

Kontakta oss
Skog i skymning