Web2Print

Effektivisera dina beställningar av trycksaker och tjänster – dygnet runt!

Beställ både
lagerhållna och
nya trycksaker

Därför ska du välja Web2Print

Det ska vara enkelt att beställa trycksaker. Därför finns Web2Print – en lätthanterad webshop som effektiviserar beställningar av företagets trycksaker, produkter och tjänster. Med några få klick skapar, formger och beställer du allt från rollups och vepor till flyers och foldrar, direkt från Arkitektkopia.

Så fungerar Web2Print

Grunden för en webshop är Web2Print Bas. Den består av funktioner som täcker de vanligaste behoven vid beställning av trycksaker – både beställning av statiska produkter och de gjorda med behovsanpassade dynamiska mallar. Med hjälp av tilläggsfunktioner och tilläggsmoduler skräddarsys systemet efter dina behov. Antingen kan vi göra anpassningar för exempelvis en specifik avdelning i organisationen eller skapa ett utbud som är gemensamt för hela organisationen.

Allt material är framtaget efter er grafiska profil och godkända av ansvariga hos er. Du kan beställa både lagerhållna och nya trycksaker. Med allt marknadsmaterial samlat på ett ställe är det lätt att göra rätt, oavsett vem som beställer. Därmed säkerställs företagets grafiska profil, originalkostnaderna minskar och ledtiderna kortas ner.

Tilläggsfunktioner i Web2Print

Lager Online – få ordning på ditt lager

Genom att låta Arkitektkopia sköta lagringen frigör du utrymme hos er och får samtidigt full kontroll över vad ni faktiskt har på lager. Vi lagerhåller allt från mindre trycksaker som flyers och broschyrer till expo- och utställningsmaterial. Web2Print Lager Online håller reda på aktuellt saldo och skickar automatiskt plocklistor till lagret och meddelar er när enheter behöver fyllas på.

Bokning Online – boka trycksaker direkt i kalendern

Med Bokning Online kan du direkt på skärmen boka utlåningsmaterial via en kalenderfunktion. Vi levererar på utsatt tid, hämtar upp och kontrollerar produkterna efter användning.  Skulle någon produkt eller del av en produkt behöva ersättas så hjälper vi er att ta fram ersättningsprodukter så paketet är redo till nästa bokning.

Print2Pdf – ladda ner filerna till din dator

Print2Pdf-funktionen tillåter dig att ladda ner filer av statiska produkter och dynamiska mallar till din dator. Du kan sedan använda PDF-filerna utanför systemet. Det här underlättar exempelvis om du behöver bolla ett utkast med en person som inte har tillgång till Web2Print eller vid lokal utskrift.

Tilläggsmoduler i Web2Print

Det finns även ett antal tilläggsmoduler som kan aktiveras på individnivå för utökad behörighet.

Publikationer – skapa, förhandsgranska, beställ online

Pärmarnas bästa vän är modulen Publikationer. Där kan du själv skapa, ordna, granska och beställa pärmar och även utbildningsmaterial, broschyrer eller manualer. Du sätter själv samman dina PDF-dokument till en publikation i Web2Print-modulen. I gränssnittet sorterar, roterar och storleksändrar du dokumenten samt ställer in hur de ska tryckas. Dokumenten sparas i en filstruktur som går att rättighetsstyra vilket innebär att delar av strukturen enkelt kan delas med andra. Du kan när som helst gå tillbaka till din sparade publikation för att byta ut eller uppdatera information. Systemet verifierar per automatik att originalet är tryckvänligt och ger annars återkoppling kring vad som eventuellt behöver rättas till innan det går till tryck. Det kan vara en lågupplöst bild till exempel. Efter slutgiltig granskning direkt på skärmen beställer du publikationen för tryck.

Att digitalisera den här typen av produktion gör uppdateringar betydligt enklare. Förberedelsetiden och risken för fel minskar vilket i slutändan sänker dina kostnader. Modulen ger dig en mycket bra översikt av beställningsprocessen. Vi trycker, packar och distribuerar sedan till önskad plats.

OnlineDesigner – du skapar och redigerar, vi trycker

OnlineDesigner är ett verktyg för snabba och enkla uppdateringar av marknadsmaterial med några få knapptryckningar. Oavsett roll kan du själv uppdatera text och bild i allt från menyer, broschyrer och byggskyltar samt skicka materialet till tryck utan andra personers inblandning. Dokumentmallar med typografiregler hjälper dig hålla ett enhetligt formspråk. Slutresultatet blir ett tryckfärdigt original som kan distribueras direkt för tryck. Genom att utöka Web2Print Bas med OnlineDesigner-modulen ingår bland annat versionshantering och Print2Pdf för digital nedladdning.

Bildbank – skapar ordning på bildanvändningen

Med bildbanken kan du samla alla företagets bilder och logotyper på ett ställe. Du som exempelvis arbetar som marknadsansvarig har då kontroll på versionshanteringen och kan styra vilka bilder som företaget ska exponera. Du kan enkelt söka, administrera och distribuera bilderna till användare, återförsäljare, dotterbolag eller byråer. Du kan också ge användare tillgång till bildbanken så att de snabbt kan hämta det material de själva behöver.

Vill du ha en helhetslösning?

Vi har anpassade helhetslösningar där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, det ger dig möjligheten att fokusera på rätt saker. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer info