Web2Print

Effektivisera era beställningar av trycksaker, produkter och tjänster – dygnet runt!

Företagsunika webshoppar för
lagerhållna och
nya trycksaker

Därför ska du välja Web2Print

Det ska vara enkelt att beställa trycksaker. Därför finns Web2Print – en lätthanterad webshop som effektiviserar beställningar av företagets trycksaker, produkter och tjänster. Med några få klick skapar, formger och beställer du allt från rollups och vepor till flyers och foldrar, direkt från oss. Allt är framtaget efter er grafiska profil och godkända av ansvariga hos er. Du kan beställa både lagerhållna produkter och nya trycksaker. Med allt marknadsmaterial samlat på ett ställe är det lätt att göra rätt, oavsett vem som beställer.

 

Så fungerar Web2Print

Grunden för en beställningsportal är Web2Print Bas. Den består av funktioner som täcker de vanligaste behoven vid beställning av trycksaker.

Roller och rättigheter

Web2Print är uppbyggt på olika roller i systemet där beställaren kan ha olika rättigheter till funktioner eller produkter.

Varukorg

Du lägger enkelt dina produkter i en varukorg för beställning. Finns det behov av att vissa produkter behöver attesteras innan order läggs, styrs detta med med rollrättigheter. När beställningen är genomförd, skickas en orderbekräftelse ut från systemet.

Orderhistorik

Användaren ser sin egen orderhistorik alternativt hela företagets. Den är också sökbar. Hur orderhistoriken ska visas ställs in på vilken roll du har.

Statistik

En roll kan ges tillgång till en statistiksida. Statistiken visar bland annat enskild och sammanställd produkt- och orderhistorik och kan ställas in på önskad period.

Dynamiska mallar

Utöver färdiga, statiska produkter tillgodoser Web2Print behovet att kunna justera texter med hjälp av företagsanpassade dynamiska mallar. De dynamiska mallarna fylls i manuellt med fältinmatning direkt på skärmen eller från en fördefinierad Excel-fil. Olika möjligheter att t.ex. styra och gruppera telefonnummer underlättar för användaren. Korrekturet presenteras direkt på skärmen för godkännande.

 

Med allt marknadsmaterial samlat på ett ställe är det lätt att göra rätt, oavsett vem som beställer.

Tilläggsfunktioner i Web2Print

Till Web2Print Bas finns ytterligare funktioner som hela din organisation kan ta del av och systemet skräddarsys efter era behov. Genom att utöka Web2Print underlättar och effektiviseras flera centrala processer.

Lager Online – få ordning på ditt lager

Genom att låta Arkitektkopia sköta lagringen frigör du utrymme hos er och får samtidigt full kontroll över vad ni faktiskt har på lager. Vi lagerhåller allt från mindre trycksaker som flyers och broschyrer till expo- och utställningsmaterial. Web2Print Lager Online håller reda på aktuellt saldo och skickar automatiskt plocklistor till lagret och meddelar er när enheter behöver fyllas på.

Bokning Online – boka trycksaker direkt i kalendern

Med Bokning Online kan du direkt på skärmen boka utlåningsmaterial via en kalenderfunktion. Vi levererar på utsatt tid, hämtar upp och kontrollerar produkterna efter användning. Skulle någon produkt eller del av en produkt behöva ersättas så hjälper vi er att ta fram ersättningsprodukter så paketet är redo till nästa bokning.

Print2Pdf – ladda ner filerna till din dator

Print2Pdf-funktionen tillåter dig att ladda ner filer av statiska produkter och dynamiska mallar till din dator. Du kan sedan använda PDF-filerna utanför systemet. Det här underlättar exempelvis om du behöver bolla ett utkast med en person som inte har tillgång till Web2Print eller vid lokal utskrift.

 

Tilläggsmoduler i Web2Print

Utöka möjligheterna med tilläggsmoduler som aktiveras på individnivå för rätt behörighet. Genom att utöka Web2Print med tilläggsmoduler underlättar och effektiviseras flera centrala processer. Beställningsportalen är utformad för att enkelt administrera olika roller och dela ut rättigheter för att styra åtkomst i portalen.

Publikationer – skapa, förhandsgranska, beställ online

Pärmarnas bästa vän är modulen Publikationer. Där kan du själv skapa, ordna, granska och beställa pärmar och även utbildningsmaterial, broschyrer eller manualer. Du sätter själv samman dina PDF-dokument till en publikation i Web2Print-modulen. I gränssnittet sorterar, roterar och storleksändrar du dokumenten samt ställer in hur de ska tryckas. Dokumenten sparas i en filstruktur som går att rättighetsstyra vilket innebär att delar av strukturen enkelt kan delas med andra. Du kan när som helst gå tillbaka till din sparade publikation för att byta ut eller uppdatera information. Systemet verifierar per automatik att originalet är tryckvänligt och ger annars återkoppling kring vad som eventuellt behöver rättas till innan det går till tryck. Det kan vara en lågupplöst bild till exempel. Efter slutgiltig granskning direkt på skärmen beställer du publikationen för tryck.

Att digitalisera den här typen av produktion gör uppdateringar betydligt enklare. Förberedelse­tiden och risken för fel minskar vilket i slutändan sänker dina kostnader. Modulen ger dig en mycket bra översikt av beställningsprocessen. Vi trycker, packar och distribuerar sedan till önskad plats.

Vill du ha en helhetslösning?

Vi har anpassade helhetslösningar där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, det ger dig möjligheten att fokusera på rätt saker. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer info
Bordsryttare