• Hem
  • /Akademi
  • /Få koll på bygglovet vid fasad­skyltning

Få koll på bygglovet vid fasad­skyltning

GöteborgsOperan

Vid fasadskyltning behöver de flesta skyltar ett bygglov för att få sättas upp, flyttas eller ändras. Reglerna är många, likaså undantagen. Överlag ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden. Släng ett öga på vår sammanfattning innan du skickar iväg ansökan och minska risken att bli nekad bygglov.

Byggnad först – skylt sen

Titta på byggnadens arkitektoniska särdrag, byggnadselement och uttryck. Det är viktigt att exempelvis byggnadens listverk och andra detaljer lämnas fria vilket innebär att skylten alltid måste underordna sig dessa. Du bör först och främst placera skyltarna vid verksamhetens entré eller ovanför fönster i bottenvåningen. Om det finns flera verksamheter i bottenvåningen som vänder sig till allmänheten ska dessa, om möjligt, också få plats med en skylt. Eftersom det inte finns oändligt med skyltplatser behöver helheten tas med i beaktning. Byggnader med historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde har ytterligare regler som skylten måste anpassas efter.

 

Hårda begränsningar kring hänvisningsskyltar

Skyltar som visar vägen till något längre bort, så kallade hänvisningsskyltar, tillåts bara om dessa pekar mot allmän service så som sjukhus, vårdcentral eller polis. Om du vill sätta upp en skylt 1 km bort från restaurangen för att öka besökarflödet kommer du med största sannolikhet alltså nekas bygglov.

Vepa för ÅF offshore race

Skyltfritt i trafiken för säkerhets skull

I lägen där vi behöver ha fullt fokus framåt, ska det också vara restriktivt med andra skyltar än de som hör till den givna trafikmiljön. Runt infartsleder och liknande, utan intilliggande bebyggelse, får det inte placeras skyltar närmare än cirka 50 meter från väg och gata. Det finns även restriktioner för skyltar som placeras längs med kajer, broar och övriga vattenrum då de anses störa dessa områdens karaktär och skönhet.

 

Se upp med framkomligheten

Att sätta skylten mitt på trottoaren eller på andra ställen där den hindrar framkomligheten är av förståeliga skäl inte tillåtet. Det handlar dels om att människor med nedsatt syn eller rörlighet ska kunna ta sig fram, dels om att samhällsfunktioner som snöröjning och sophämtning ska fungera. Gatupratare är en av de mer vanligt förekommande skyltlösningar på just trottoarer. Dessa kräver inte bygglov men däremot tillstånd från polismyndigheten och teknisk förvaltning.

Färg och form beror på placering

Även om ditt företags grafiska profil ser ut på ett visst sätt är det inte givet att du kan använda det rakt av på en skylt. Även här finns nämligen begränsningar. Helst ska skyltens färg och form samordnas med närliggande skyltutbud, det vill säga främja en så kallad god helhetsverkan, men de ska också vara lämpliga för skylten i sig och dess budskap. Som vi tidigare nämnt ställs det högre krav på skyltar i gatuplan än de längre upp på fasaden. Om det handlar om lysande skyltar tillkommer ytterligare krav eftersom de då avviker från gaturummens normala ljuskoncentration som ligger i gatunivå. Skriv tydligt, välj färger med omsorg och fundera även på i vilken fart vi möter skylten. Enkelt förklarat: snabb fart är lika med större och tydligare skylt.

Konradssons kakel

Därför behöver du bygglov för skyltar…

Där det finns en detaljplan – där behövs det bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Och detaljplaner, ja det finns på en himla massa mark i vårt land. Det innebär att du i princip alltid behöver bege dig in i myndighetsvärlden med en ansökan vare sig skylten är permanent, tillfällig eller kanske målad på en fasad. Bygglovsplikt gäller för både reklam- och butiksskyltar samt annan verksamhet. Olika kommuner kan dessutom ha lokala bestämmelser utöver lagkraven. Du hittar dem ofta i ett så kallat skyltprogram på kommunernas webbplatser.

 

… och så slipper du fixa bygglovet själv

Bygglovshanteringen blir på grund av dess snårighet ofta ett huvudbry som många helst skulle vilja lägga på annan part. Tur för dig – här finns vi! Vi har stor vana av den här typen av administration och tar gärna hand om hela processen. Utöver att vi trycker skyltarna ser vi också till att situationsplan och ritningar anpassas till reglementet och att handlingarna inkommer till rätt myndighet i tid, därefter får du ditt färdiga bygglov i handen.

Så sluta lägg tid på administrativ huvudvärk och fokusera på din kärnverksamhet istället. Resten sköter vi.

Faktaruta

Faktaruta

Vad klassas som en skylt?

Reglerna för bygglov gäller såväl tillfälliga som permanenta skyltar. Det gäller även skyltar som målas direkt på fasaden samt större flaggor eller vepor och reklambudskap på exempelvis markiser.

Observera att om beslut om ditt bygglov är fattat efter den 1 juli 2018 får du inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Läs mer om 4-veckors-processen.

Behöver du hjälp med kommunikation som ger effekt? Arkitektkopia är en rådgivande partner inom tryckt och digital kommunikation, vi levererar helhetslösningar anpassade efter dina behov – oavsett var i landet du befinner dig.

Kontakta oss så hittar vi en lösning för dig. Du kan även läsa mer om våra produkter och tjänster eller beställa på egen hand via vår webshop.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.