• Hem
  • /Nyheter
  • /Ny EU-lag: trycksaker ska vara ursprungsmärkta från ett ansvarsfullt skogsbruk

Ny EU-lag: trycksaker ska vara ursprungsmärkta från ett ansvarsfullt skogsbruk

I ett historiskt beslut har Europarlamentet antagit en ny lag vars syfte är att bekämpa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald runtom i världen. Lagen innebär en reglering av flera produkter som säljs i EU, trycksaker inkluderat, och betyder att varornas produktion inte får bidra till avskogning någonstans i världen.

Lagen om avskogningsfria produkter kommer att göra det obligatoriskt för verksamheter att verifiera sina varor då de släpps ut på EU-marknaden enligt nya due dilligence-regler. Framtagandet av produkterna får inte ha bidragit till avskogning eller skogsförstöring på någon plats i världen. Det framgår i pressmeddelandet från Europaparlamentet att EU ska kunna garantera europeiska konsumenter att produkterna de köper inte bidrar till skogsförstöring någonstans, inklusive jordens urskogar. På så sätt ska hela EU:s bidrag minskas till globala klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

 

Det är välkommet att tryckeribranschen också omfattas av regler för ökad hållbarhet från Europaparlamentet och EU. För utomeuropeiska verksamheter innebär detta också större krav på hållbar produktion för de som vill sälja inom EU. Detta leder förhoppningsvis även till minskad skogsförstöring.

 

Arkitektkopia bedriver sedan länge ett miljöarbete med ständiga förbättringar. Vi är ISO14001-certifierade och har även en Svanenlicens*.  För att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan har vi en huvudleverantör av papper som sedan tiotalet år är FSC*- och PEFC*-certifierade. Det innebär att råvaran till det papper vi köper kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Själva, klimatkompenserar vi för allt det papper vi köper av denna leverantör. Genom att vi väljer material omsorgsfullt och även ställer krav på våra underleverantörer bidrar vi till förbättrad hållbarhet, såväl som till tydlighet när det gäller kvalitet och affärsetik. Vi håller ner vårt klimatavtryck genom att våra budfrakter och inrikes paketfrakter, liksom våra elinköp, är klimatneutrala.

 

Läs gärna vår Hållbarhetsbroschyr för mer information om hur vi tar ansvar för planeten.

 

*Svanenmärket är ett Typ 1 miljömärke (ISO 14024). Dit hör världens mest trovärdiga och tuffa miljömärken. Typ 1 innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part (i detta fall är organisationen Nordisk Miljömärkning), att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.

*FSC-märket innebär att trävarorna kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

*PEFC-märkningen visar att den skogs- och trädbaserade råvaran i märkta produkter kommer från hållbart brukad skog, återvunna och kontrollerade källor.

Fakta om beslutet

Fakta om beslutet

Bakgrunden till beslutet baseras bland annat på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som uppskattar att 420 miljoner hektar skog – ett område som är större än EU – gick förlorat på grund av avskogning mellan 1990 och 2020. EU:s konsumtion står för cirka 10 % av den globala avskogningen. Palmolja och soja står för mer än två tredjedelar av detta.

De produkter som omfattas av den nya lagen om avskogningsfria produkter är: gummi, kol, tryckta pappersprodukter, nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä, inklusive produkter som innehåller, har utfodrats med eller har tillverkats med dessa varor (såsom läder, choklad och möbler). Även ett antal produkter baserade på palmolja inkluderas.

 

Källa:  Europaparlamentets hemsida

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.