Månadens trycksak i april 2019

Svenska kraftnät

Månadens trycksak april 2019

Nu har april månads vinnare blivit utsedd och den här gången gratulerar vi Svenska Kraftnät till vinsten!

Myndigheten som tryggar vår elförsäljning

Svenska Kraftnät är myndigheten som förser hela Sverige med el. De driver det svenska stamnätet som består av 15 000 km kraftledningar, ca 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser. De balanserar hela tiden det svenska folkets elförbrukning med produktionen av el – något som måste hållas i schack för att trygga vår elförsörjning. Svenska Kraftnät har som uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför är samarbetet med grannländerna och deltagandet i det europeiska samarbetet viktigt för att skapa en gemensam elmarknad inom EU.

Svenska Kraftnät har nyligen gjort en digital satsning där de distribuerade en ledarskapshandbok – ett initiativ för att få alla anställda förstå att man kan leda både sig själv och andra. Tidigare fanns ledarskapshandboken bara i en pärm med flikar – men så är inte längre fallet. Arkitektkopia tryckte 50 exemplar av ledarskapshandboken och laminerade dem med soft touch-laminat för att tåla frekvent användning och få en snygg finish. Ledarskapshandboken lades ut på Svenska Kraftnäts kontor för alla att ta del av och har fått mycket positiv respons. Utöver böckerna tryckte vi även gördlar som en del av kommunikationen i ledarskapssatsningen. Gördlarna sattes på chokladkakor vilka delades ut till de anställda under Svenska Kraftnäts kick-off.

Vi tackar Svenska Kraftnät för ett gott samarbete och gratulerar än en gång till titeln Månadens trycksak i april. Som vanligt bjuder vi på tårta till månadens vinnare!

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.