• Hem
  • /Akademi
  • /Få koll på de vanligaste fil­formaten

Få koll på de vanligaste fil­formaten

Filformat PDF, eps, tiff, png och jpeg

Det är lätt att gå vilse i djungeln av filformat, det som lämpar sig bäst för ett specifikt tillfälle kan vara helt fel vid ett annat. Det finns inget universellt svar på vilket format som är rätt, men med lite koll på styrkor och svagheter med de olika alternativen kan du välja rätt format för ändamålet. Här får du därför listan över några av de vanligaste filformaten vid tryckt och digital kommunikation.

Vanligaste filformaten

PDF (Portable Document Format)

Filformatet används för att paketera typsnitt, bilder, formulärfält, knappar och länkar i en och samma fil. PDF-filen komprimerar innehållet och väger därmed mindre än ursprungsfilerna gjorde.

Formatet uppfanns av Adobe och är nu en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization), det är också en av de största fördelarna med formatet. Alla kan öppna och se filen med rätt utseende och slipper därmed exempelvis ha typsnitt sparade lokalt på datorn.

Nackdelen är att den i vissa lägen är besvärlig att redigera och jobba vidare med. Du kan komma runt det genom att bibehålla redigeringsmöjligheterna, då på bekostnad av filstorleken – eller genom att göra enklare justeringar med Adobe Acrobat. Om filen ska till tryckeri bör den vara högupplöst och tryckfärdig med inbäddade typsnitt, skärmärken och utfall.

Photoshop PSD

PSD (Photoshop Document File)

PSD är Photoshops eget format, specialiserat för bildbehandling. All information, som lager och markeringar, följer med i formatet. PSD är att föredra om du vill jobba aktivt med filen men den bör sedan exporteras till ett format som passar kanalen den ska användas i framöver. Nackdelen kan vara att mottagaren av filen inte kan hantera den om de själva inte har Photoshop installerat.

JPEG JPG

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG, ibland med filändelse JPG, är ett filformat för bilder och används främst för digitala foton som ska publiceras på webben. Formatet är bildförstörande vilket betyder att dess komprimeringsmetod ger reducerad bildkvalitet. Varje gång du sparar filen tas små, små beståndsdelar av din bild bort och den datan kan sedan inte återskapas. Det finns en väg runt problemet och det är att spara i JPEG Lossless men då får du plötsligt en väldigt tung fil istället.

Trots det är JPEG det mest populära valet på webben eftersom du har möjlighet att effektivt hålla ner storleken på filen och därmed få snabba webbsidor. Formatet lämpar sig dock inte för exempelvis ritningar eller bilder med raka linjer och skarpa kontraster eller bilder som har transparenta partier. JPEG fyller nämligen själv ut utrymmet med vitt för att få till en rektangulär form.

PNG (Portable Network Graphics)

För att bibehålla transparensen i en bild behöver du spara i PNG-format. Det finns två varianter av PNG och den största skillnaden är antalet färger. PNG-8 klarar bara 256 färger medan PNG-24 klarar 16,7 miljoner, det vill säga lika många som JPEG.

PNG-8 lämpar sig generellt bättre när du har enkelt grafik med få färger, exempelvis logotyper. Filen komprimeras men bildkvaliteten lämnas oförändrad vilket ger dig små filer med bra bildåtergivning. Om du har en bild med varierande transparens och många färger som tonar in i varandra ska du med fördel välja PNG-24. Nackdelen är att filerna bli tyngre vilket kan påverka webbsidans laddningstid negativt.

Både JPEG och PNG lämpar sig bäst digitalt men går också att trycka, då med rätt formatinställningar och bra bildkvalitet från början.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF-formatet är på väg in i pensionsåldern efter att ha varit ett givet webbformat under främst sena 90-talet och början på 00-talet. Idag förknippas GIF oftast med enklare animationer, de mest bekanta är nog de småroliga varianterna du kan skicka till dina vänner i diverse chatt-tjänster. Formatet har låg filstorlek och icke-förstörande komprimering samt kan hantera transparens.

Filformat TIFF

TIFF (Tagged Image File Format)

Även detta är ett filformat för bilder men med den stora fördelen att det inte är bildförstörande. Man kan säga att det är fotot i sitt originalformat. Av naturliga skäl är därför TIFF större än JPEG, men det kompenseras av dess kvalitet. Formatet kan läsas av samtliga grafiska programvaror.

Filformat INDD

INDD (InDesign Document)

InDesign är ofta synonymt med originalare eftersom det är i detta Adobe-program som de flesta tidningar, böcker, broschyrer och flyers med mera formges. Filerna har oftast ändelsen INDD men ibland dyker även IND upp. Det är dock fortfarande samma format. Du kan även spara filerna i IDML för att kunna öppna dem i en annan version av InDesign. Ska du spara mallar är det INDT som gäller.

Om filen ska till ett tryckeri behöver du skicka med länkade bilder, typsnitt och ikoner, annars riskerar du att få lågupplösta bilder och fel typsnitt i slutprodukten. Antingen kan du packa filen direkt i InDesign eller spara den till PDF-format.

Filformat AI

AI (Adobe Illustrator)

Det här filformatet utvecklades av Adobe för vektorbaserade ritningar i antingen EPS- eller PDF. Bildfilerna i en AI-fil sparas i vektorformat och kan därför förstoras i oändlighet utan att förlora sin kvalitet. Det beror på att AI är uppbyggt av linjer istället för pixlar. Det här gör formatet optimalt för skapande av allt från logotyper och ikoner till stora expo-produktioner. Nackdelen är, precis som med PSD-filer, att det är svårt för en mottagare att hantera filen utan rätt program installerat.

Filformat EPS

EPS (Encapsulated PostScript)

EPS används oftast för vektorgrafik och rastergrafik och är ett öppet format vilket gör att det kan användas i flera programvaror, exempelvis av Adobe Illustrator och Photoshop. Formatet är i princip samma som TIFF bara att den här filtypen är klar för tryck. EPS stödjer inte transparens i objekt, då lämpar sig AI bättre. Ett tips är att undvika att spara med jpeg-komprimering för bildkvalitetens skull.

Filformat SVG

SVG (Scalable Vector Graphics)

SVG är ett XML-baserat vektorgrafikformat för animerade, eller på annat sätt interaktiva, bilder. Det är vanligt förekommande på webben, exempelvis i logotyper när du vill undvika att den ska bli pixlig på retinaskärmar. Eftersom filstorleken är mindre än andra filformat får du bilder som laddas snabbt på webbsidan. SVG- formatet har blivit allt mer populärt de senaste åren och stöds idag av samtliga moderna webbläsare.

Behöver du hjälp med kommunikation som ger effekt? Arkitektkopia är en rådgivande partner inom tryckt och digital kommunikation, vi levererar helhetslösningar anpassade efter dina behov – oavsett var i landet du befinner dig.

Kontakta oss så hittar vi en lösning för dig. Du kan även läsa mer om våra produkter och tjänster eller beställa på egen hand via vår webshop.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.