• Hem
 • /Akademi
 • /Guide till de vanligaste filformaten för bilder och grafik

Guide till de vanligaste filformaten för bilder och grafik

I dagens digitala värld är det viktigt att kunna hantera olika filformat för att dela, lagra och bearbeta bilder och grafik. Några av de mest använda filformaten för bilder och grafik är JPEG, PNG, TIFF, GIF, SVG och EPS. Var och en av dessa filformat har sina egna egenskaper och användningsområden. I denna artikel kommer vi att utforska och jämföra dessa filformat för att ge dig en bättre förståelse för deras skillnader och lämpliga användningsområden.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG är en förkortning för Joint Photographic Experts Group och är det vanligaste filformatet för komprimerade bilder. Det är lämpligt för fotografier och komplexa bilder med många färger och detaljer. JPEG-filer komprimeras med förlust vilket innebär att viss bildinformation går förlorad för att minska filstorleken, vilket vid stora komprimeringar kan leda till en försämrad bildkvalitet. Detta kan däremot justeras genom att välja komprimeringsnivån.

Användningsområde: JPEG-filer är idealiska för fotografier och komplexa bilder med många färger och detaljer.

Fördelar: Bra komprimering för att minska filstorleken utan att förlora alltför mycket bildkvalitet. Det rekommenderade valet att använda för foton på hemsidor.

Nackdelar: Om en JPEG-fil komprimeras i för hög grad kan bildinformation försvinna, vilket leder till försämrad kvalitet.

 

PNG (Portable Network Graphics)

PNG står för Portable Network Graphics och är ett filformat som används för bilder med transparenta bakgrunder eller bildinformation som inte bör komprimeras. PNG-filer använder en förlustfri komprimeringsmetod, vilket innebär att ingen bildinformation går förlorad vid komprimeringen. Detta gör PNG till ett bra val för ikoner, logotyper och grafik med skarpa kanter. PNG-filer kan vara av hög kvalitet och stöder olika färgdjup, inklusive 24-bitars färg och 8-bitars indexfärg.

Användningsområde: Passar bäst för bilder med transparenta bakgrunder eller grafik med skarpa kanter, till exempel ikoner, logotyper och grafiska element.

Fördelar: Förlustfri komprimering vilket innebär att ingen bildinformation går förlorad. Stödjer olika färgdjup och transparenta bakgrunder.

Nackdelar: Större filstorlek än JPEG för komplexa fotografier.

 

Tänk på att om du komprimerar JPEG-filer för mycket kan bildinformation gå förlorad

Fakta: Rastrerade bilder

Fakta: Rastrerade bilder

 • Rastrerade bilder, även kända som bitmapbilder, består av en samling individuella bildpunkter (pixlar) som bildar ett raster eller ett rutnät.
 • Varje pixel i en rastrerad bild innehåller information om färg och intensitet, vilket bestämmer hur pixeln visas på skärmen eller utskriften.
 • Rastrerade bilder är lämpliga för fotografier och komplexa bilder med varierande nyanser och detaljer.
 • När rastrerade bilder förstoras kan pixlarna bli synliga och bilden kan bli suddig eller kornig.
 • JPEG, PNG och GIF är vanliga filformat för rastrerade bilder.
 • Rastrerade bilder kallas även för rasterbilder

TIFF (Tagged Image File Format)

TIFF står för Tagged Image File Format och är en flexibel filformatstandard som används för att lagra bilder och grafik. TIFF-filer kan vara både förlustfria och förlustkomprimerade, vilket ger användaren möjlighet att välja den mest lämpliga komprimeringsmetoden för sitt ändamål. TIFF-filer kan spara bilder med hög färgkvalitet och hög detaljnivå, vilket gör dem lämpliga för professionell bildbearbetning och tryck. Dessutom kan TIFF-filer också lagra flera bilder inom samma fil, vilket gör dem användbara för arkivering och sidlayout.

Användningsområde: TIFF-filer används ofta inom professionell bildbearbetning, tryck och arkivering där hög kvalitet och detaljnivå är viktiga.

Fördelar: Kan vara förlustfria eller förlustkomprimerade, vilket ger flexibilitet. Stödjer hög färgkvalitet och detaljerad bildinformation. Kan lagra flera bilder inom samma fil.

Nackdelar: Större filstorlek än andra format, vilket är en nackdel vid webbanvändning.

TIFF är ett flexibelt filformat som passar till många användningsområden. Dock blir filerna större än exempelvis JPEG-filer

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF står för Graphics Interchange Format och är främst känt för sin förmåga att lagra animerade bilder. GIF-filer använder en indexbaserad färgpalett och stöder transparenta bakgrunder. De är dock begränsade till 8-bitars färgdjup, vilket ger ett begränsat färgomfång jämfört med andra format. GIF-filer används ofta för enkla grafiska bilder, ikoner och korta animationer på webbplatser. De är också populära för att visa enklare illustrationer.

Användningsområde: GIF-filer används vanligtvis för enkla grafiska bilder, ikoner och korta animationer.

Fördelar: Stödjer animationer och transparenta bakgrunder. Fungerar bra för enklare illustrationer och grafik med få färger.

Nackdelar: Begränsat färgdjup (8-bitars) och låg komprimering, vilket gör att de inte är idealiska för fotografier eller bilder med komplexa färgnyanser.

 

EPS (Encapsulated PostScript)

EPS står för Encapsulated PostScript och är ett filformat som används främst inom grafik- och tryckindustrin. Filformatet är utformat för att lagra och överföra vektorgrafik, inklusive text, illustrationer och layoutinformation. EPS-filer kan skapas från olika grafikprogram och används ofta för att distribuera filer som ska tryckas eller visas på olika enheter och program.

Användningsområde: EPS-filer används främst inom tryckindustrin för att lagra vektorgrafik och layoutinformation.

Fördelar: Stödjer vektorgrafik och skalbarhet utan förlust av bildkvalitet. Kan innehålla text och grafik i samma fil.

Nackdelar: Större filstorlek än JPEG. Kräver särskild programvara eller kompatibilitet för att kunna visas eller redigeras.

Fakta: Vektor -grafik

Fakta: Vektor -grafik

 • Vektorgrafik består av matematiska beskrivningar av geometriska objekt som linjer, kurvor och polygoner.
 • I stället för att använda pixlar lagrar vektorgrafik information om form, position, storlek och färg av objekten.
 • Vektorgrafik är skalbara och kan förstoras eller förminskas utan att förlora detaljer eller skärpa.
 • Vektorgrafik är lämplig för logotyper, ikoner, illustrationer och grafik med klara kanter och enklare färgnyanser.
 • Vanliga filformat för vektorgrafik inkluderar SVG, AI (Adobe Illustrator) och EPS.

SVG (Scalable Vector Graphics)

SVG står för Scalable Vector Graphis och är ett XML-baserat filformat som används för att beskriva tvådimensionell vektorgrafik. Till skillnad från rasterbilder består SVG-filer av matematiska beskrivningar av geometriska former, vilket gör att de kan skalas upp eller ned utan att förlora kvalitet. SVG-filer kan skapas och redigeras med hjälp av olika grafikprogram och används främst för webbgrafik och interaktiva användargränssnitt.

Användningsområde: Webbutveckling, appar, datavisualisering och trycksaker. SVG-filer används för att skapa skalbara grafikelement, bland annat ikoner, logotyper, illustrationer och diagram.

Fördelar: SVG-filer kan skalas upp eller ned utan att förlora kvalitet och stödjer interaktivitet genom JavaScript och CSS, vilket gör dem användbara för responsiv webbdesign och anpassning till olika skärmstorlekar och upplösningar. Filerna är ofta mindre i storlek jämfört med rasterbilder som JPEG eller PNG, vilket gör dem snabbare att ladda och överföra.

Nackdelar:  Komplexa SVG-filer kan bli tunga att rendera och bearbeta, särskilt på äldre webbläsare eller enheter med begränsade resurser. Det är också mindre lämpligt för att använda filformatet SVG för komplexa fotorealistiska bilder, där i stället rasterbilder som JPEG eller PNG är mer lämpliga.

Ska du göra grafiska element till webben är SVG-filer ett bra val. Tänk bara på att äldre webbläsare kan ha problem med dem

Vi kan hjälpa till

Vi på Arkitektkopia har lång och bred erfarenhet av visuell kommunikation och att hjälpa företag nå ut med träffsäkra budskap. Vår ateljé är alltid redo att rycka in om du behöver hjälp med design, typografi, layout, bildretuschering, illustrationer, framtagning av original med mera. Allt för att du ska kunna förverkliga dina idéer. Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

Vad behöver du hjälp med?

 • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.