Halv Femme

Förkorta vägen till arbete genom enhetlig kommunikation

Halv Femmes logotyp.

Kunden

Halv Femme är ett samverkansprojekt mellan Familjen Helsingborg, ett samarbete mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne och Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att underlätta för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att förkorta vägen till arbete genom enhetlig kommunikation.

Utmaning

Skapa en kommunikativ multiverktygslåda som ca 1500 medarbetare enkelt kan använda i mötet med de arbetssökande. Målsättningen är att kunna erbjuda alla medarbetare handgriplig och lättillgänglig information som kan skräddarsys efter behov för att tillgodose olika förutsättningar och olika typer av lärande.

Lösning

En gemensam portal har skapats genom Arkitektkopias webshoplösning med fokus på att dela kunskap och erfarenhet med varandra genom best practice och användbara verktyg. Portalen ger skräddarsydda leveransmöjligheter av stöd- och utbildningsmaterial samt möjlighet att titta på, ladda ner och beställa behovsanpassat material.

Lättillgänglig information förbättrar mötet med arbetssökande

Projektet Halv Femme har som mål att underlätta för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa behovet av kompetensförsörjning inom kommunerna. Dagligen arbetar ca 1500 medarbetare i nordvästra Skåne aktivt med att möta målgruppen. Med syftet att ge medarbetarna den information och de pedagogiska hjälpmedel de behöver under arbetet med projektet har Halv Femme tagit fram en kommunikativ multiverktygslåda.

Verktygslådan innehåller ett gemensamt kommunikationsmaterial i form av bland annat filmer, broschyrer, checklistor och kommunikationskort för användning tillsammans med deltagarna under möten och utbildningsinsatser. Som stöd till medarbetarna innehåller verktygslådan även hjälpmedel för användning under hela arbetsprocessen, från planering och förberedelser – till möte och avstämning. Målsättningen har också varit att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan medarbetare i form av best practice och vidareutveckling av användbara verktyg.

Verktygslåda med kommunikationsmaterial i form av bland annat filmer, broschyrer, checklistor och kommunikationskort

Verktygslåda med kommunikationsmaterial.

Under mötet med deltagare har det varit viktigt att ta hänsyn till olika förutsättningar och olika typer av lärande och därmed att snabbt kunna skräddarsy upplägget på mötena efter den specifika individen. Att kunna erbjuda fysiska hjälpmedel som till exempel känslokort och yrkeskort har varit ett lyckat sätt att överbrygga språkliga barriärer. För att snabbt kunna behovsanpassa det enskilda mötet har det därför varit nödvändigt att både det fysiska och digitala materialet funnits samlat och lättillgängligt för alla de medarbetare som arbetar med projektet.

Ett känslokort som visar samarbete.

Ett känslokort som visar ett hjärta.

Portal ger skräddarsydda leveransmöjligheter

Den gemensamma portalen har skapats av projektet med hjälp av Arkitektkopias webshoplösning. Den ger möjlighet för medarbetare att titta på, ladda ner samt beställa tryckt material med skräddarsydda leveransmöjligheter. Dessutom går det att enkelt skapa och dela nytt material med möjlighet att beställa fysiska kopior. Arkitektkopia förvaltar portalen och säkerställer leveranserna efter behov direkt till medarbetarna.

En lyhörd samarbetspartner

Arkitektkopia har lång erfarenhet av liknande samarbeten och har flexibelt och lyhört kunnat möta projektets behov.

Arkitektkopia har varit en kompetent samarbetspartner som flexibelt och lyhört har kunnat möta projektets behov. En nära dialog och korta beslutsvägar har bidragit till ett resurseffektivt projekt.

Malin Månsson Kommunikatör och projektledare Halv Femme

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.