Resa genom tryckkonstens historia

Att kunna massproducera text och bild var ett inslag som revolutionerade i mänsklig historia. Idag tar vi det såklart för givet. Men en gång i tiden var det ett krångligt hantverk som bara samhällets mest privilegierade hade tillgång till.

Tryckteknikens utveckling har under människans historia utgått från områdena tryckformsbaserat och icke-tryckformsbaserat. Klassiskt tryckformsbaserat med fysisk och statisk tryckform av exempelvis tryckplåtar i offset, till digitaltryckstekniker med en printer. Båda områdena bär på olika fördelar och kompletterar varandra beroende på beställarens önskemål.

Idag används tryckteknik i huvudsak för att producera olika typer av skriftligt innehåll, såsom tidningar och böcker i stora volymer. Konsten att framställa stora partier av tryckt material uppstod tidigt i människans civiliserade tidevarv. I en tid av väldigt primitiva förutsättningar användes bland annat trä, ben, snäckor och snören för att skapa tryck på föremålen.

Första massproduktionen

Ett av de absolut viktigaste framstegen i tryckteknikens historia är boktryckarkonsten. Med tryckplåtar av trä eller metall överfördes både text och bilder på papper med hjälp av en press. Innan konstens etablering i världen var framställningen av böcker en tidsödande process och oerhört dyr att köpa i jämförelse med dagens kapacitet.

De första bokstavstyperna

Du kanske är bekant med boktryckarkonstens fader Johannes Gutenberg? Hans bidrag under 1450-talet har spelat en avgörande roll för utvecklingen men han var däremot inte först med tekniken. I Kina hade man tryckt böcker på papper med träblock redan på 500-talet och med lösa bokstavstyper sedan 1000-talet. Det var först under 1800-talet som tempot hos den europeiska boktryckarkonsten gick om Kina.

Ungefär vid samma tid som intåget av Gutenbergs populära teknik såg de så kallade blockböckerna dagens ljus. Dessa trycktes med text och illustrationer från utskurna träplattor i relief. En primitiv teknik i jämförelse med Gutenbergs. Fördelen däremot var att blockboken var enklare att återutges i mindre och större utgåvor.

 

Bild som liknar de första bokstavstyperna som trycktes på papper och böcler.

 

Revolutionerande möjligheter

När den tyske uppfinnaren Johannes Gutenberg färdigutvecklade sin metod banades väg för att trycka böcker med lösa återanvändningsbara bokstäver i metall. Detta gav otroliga möjligheter till att förenkla processen av att trycka böcker. Hans bidrag bestod av att gjuta bokstäver i metall med typer av samma slag. Dessa bokstavstyper användes för att arrangera text efter boksidorna som sedan avtrycktes i en tryckpress. När boken var färdigtryckt, plockades typerna isär för ett nytt verk. Den revolutionerande delen av berättelsen var att den nya tekniken snabbade upp tillverkningen och gjorde böcker tillgängliga för andra än de rikaste i samhället.

Bokstavstyper i metall.

Bokstavstyper i metall ökade produktionen så att allt fler personer fick tillgång till böcker.

 

Offsettryck – många möjligheter för stora volymer

Vi spolar fram och pausar runt år 1875. En idag populär tryckteknik som gjorde entré under det året var offsettryck och är fortfarande den vanligaste tekniken för att trycka stora volymer av reklam, dags- och veckotidningar. Offsettryck använder sig också av tryckplåtar och betraktas i jämförelse med digitaltryck som en ”indirekt tryckmetod”. Vilket innebär att trycket överförs från en tryckplåt via en gummiduk på en cylinder. Några anledningar till varför offset är en populär tryckmetod är främst tack vare resultatets höga kvalitet och möjligheten att trycka på exempelvis trä, läder och metall.

Offsettryck trycker man med tryckplåtar som har cylinderform.

Offsettryck innebär att trycket överförs från en tryckplåt via en gummiduk.

 

Digitaltryck – för snabba och kostnadseffektiva produktioner

I takt med utvecklingen gör digitaltryck intåg på marknaden. Precis som begreppet avslöjar överförs informationen helt digitalt från mediet direkt till trycksaken. Digitaltryck är ett samlingsbegrepp som myntats för att beskriva alla digitala tryckmetoder som ständigt utökas i takt med teknologins framfart. Det är också ett perfekt komplement till traditionellt tryck för att skapa småskaliga produktioner där processen med tryckplåtar är både tids- och resurskrävande.

Vanliga trycktekniker behäftade med digitaltryck är xerografi (toner) och inkjet (bläck). Kanske låter toner bekant? Xerografi är nämligen en vanlig digital metod i användningen av skrivare och kopiatorer, samt digitala tryckpressar. Att trycka digitalt är inte bara smidigt, snabbt och ekonomiskt. Eftersom man inte hanterar tryckplåtar likt offsettryck, har du möjligheten att justera trycket vid digitaltryck sent i processen.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.