Hänvisnings­skyltar

Hänvisa kunden till rätt parkering, informera om förbud på bygget eller märk upp nödutgångar

Skylta
kunden och
personalen
till rätt plats

Förbudsskylt för obehöriga

Förbudsskylt för obehöriga

Vid en byggarbetsplats är det ofta nödvändigt att märka ut ett förbud för obehöriga.

Skylt för att märka upp för brandsläckare

Märk ut brandsläckaren

Vi har skyltarna för att märka ut brandutrustning och nödskyltar.

Hänvisningsskylt på arbetsplats

Hänvisningsskylt med logga

Placera ut din egen logotyp på hänvisningsskylten för att skapa igenkänning.

Hänvisa rätt med skyltar

En hänvisningsskylt beskriver vart man ska vända sig för att hitta till en viss plats eller område. Det kan vara allt från områdesskylt i form av en karta, trafikdirigering, platsinformation till Första hjälpen-skyltar.

 

För att stärka varumärket kan ert företags logotyp adderas på alla skyltar. Både som hänvisning och reklam. Säkerhet, logistik, flöde och bra hänvisningsskyltar är av yttersta vikt på en bygg­arbetsplats. Med en bra skyltning minskar ni riskerna för olyckor.

Hänvisningsskyltar är särskilt viktiga i sammanhang där det rör sig stora mängder människor på relativt små ytor, exempelvis i tunnelbanan eller på byggarbetsplatsen. Där är vikten av tydlighet helt avgörande för att få säkra och fungerande flöden av människor. Och kravet på tydlig information är höga, ibland till och med skrivna i lagen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med just byggen och vet vad som behövs för att möta behoven. Vi fixar allt från varningsskyltar och logistik­skyltar till grindskyltar och informations­skyltar.

Varningsskyltar

För att få en säker arbetsplats så finns det ett antal standardskyltar för Brand, Första hjälpen, Varning samt Påbud att t ex bära hjälm. Dessa vanliga standardskyltar kan vi lägga upp i en webshop för enkel beställning med Web2Print.

Vi har hänvisningsskyltar i olika utformningar

 

Skylta med lösningar – inte bara förbud

Du kanske känner igen dig

Tänk dig att du sitter med en grupp människor som diskuterar idéer till en ny produkt. Alla har tankar, idéer och förslag – utom en person. Personen berättar högt och tydligt vilka idéer som inte fungerar och vad som inte är möjligt – utan att komma med egna förslag. På samma sätt är det med skyltar som berättar vad du inte får göra, utan att prata om vilka möjligheter som finns.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.