• Hem
  • /Akademi
  • /Så påverkar CMYK+ oss och vår miljö

Så påverkar CMYK+ oss och vår miljö

Gyllene vete på ett fält

CMYK+ har tagit den digitala tryckbranschen med storm, plötsligt kan man trycka guld, silver, vitt och klarlack med en glans som inte liknar något annat till hög kvalité. Men vilken påverkan har CMYK+ på oss och vår miljö och finns det något vi borde tänka på när vi hanterar produkten? Vi förklarar vad som gäller.

Först och främst

Vid rätt hantering av CMYK+-produkter är det inte farligt vare sig för oss människor eller miljön.
Men värt att nämna – enligt säkerhetsdatabladen som kommer med CMYK+ extrafärger har miljöeffekterna inte undersökts fullt ut, men baserat på vad vi vet och vad man har kunnat se har det liten eller ingen miljöpåverkan.

Vad händer om toner hamnar i naturen?

CMYK+-toner är inte klassat som ett PBT-ämne – ett ämne som är persistent (svårnedbrytbart), bioackumulerad (samlas i levande organismer) och toxisk (giftigt). Baserat på den information som finns är blandningen inte skadlig för vattenlivet i naturen. Just bioackumulering är väldigt osannolik, och risken att toner påverkar miljön låg.

Toner i sig är inte ett vattentoxin, men när det ligger i kassetten är det per definition en mikroplast som är farliga för vattenlevande liv. Därför får det inte komma in i avlopp eller vattendrag.

Går CMYK+ att återvinna?

När toner är i kassetten ska det återvinnas genom korrekt återvinning eller förbränning. I tryckt form, förutsatt att grundmaterialet går att återvinna, är material med CMYK+ fritt från mikroplaster och fullt återvinningsbart. Det krävs inga speciella försiktighetsåtgärder när det materialet hanteras.

Vad gör jag om jag utsätts för färgämnen?

De nyanser som ingår i CMYK+ – vitt, silver, guld, klarlack och CMYK-färgerna, är inte akut giftiga vid inandning, förtäring eller om det kommer på huden. Om du utsatts för färgämnen på detta sätt – skölj med vatten och följ de rekommendationer som finns i säkerhetsdatabladen.

CMYK toner miljöpåverkan av CMYK+

Kan det vara farligt?

Om stora mängder fint damm sprids i luften på en liten yta ökar risken för dammexplosioner – små fasta partiklar i luften som antänds och snabbt brinner upp. Vid normal hantering av CMYK+-toner i ventilerade lokaler är risken för att detta sker väldigt låg.

Oavsett om ditt företag väljer att använda CMYK+ i sin egen produktion eller köper produkter med CMYK+-tryck kan ni vara lugna – det har låg eller ingen miljöpåverkan och är vid rätt hantering helt ofarligt.

Läs mer om CMYK+ och vad det kan användas till.

Arkitektkopia driver sedan 80-talet ett långsiktigt miljöarbete där vi ständigt minskar vår miljöpåverkan. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001, samt att våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö har svanenlicens. Läs mer om vårt miljöarbete.

Behöver du hjälp med kommunikation som ger effekt? Arkitektkopia är en rådgivande partner inom tryckt och digital kommunikation, vi levererar helhetslösningar anpassade efter dina behov – oavsett var i landet du befinner dig.

Kontakta oss så hittar vi en lösning för dig. Du kan även läsa mer om våra produkter och tjänster eller beställa på egen hand via vår webshop.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.