• Hem
  • /Akademi
  • /Tips för att skapa professionella PowerPoint-presentationer

Tips för att skapa professionella PowerPoint-presentationer

Person som bygger en powerpoint presentation.

Den rådande pandemin har medfört att det har blivit allt vanligare att arbeta hemifrån, vilket har gjort att digitala möten blivit en del av den nya vardagen. I den digitala dialogen blir PowerPoint ett viktigt stödverktyg för att presentatören effektivt ska lyckas nå ut till publiken och behålla åhörarnas intresse. För att skapa proffsiga presentationer som gör succé har vi tagit fram några allmänna tips.

 

Fånga åhörarnas intresse

Att hålla en presentation bakom en skärm är inte detsamma som att hålla en presentation inför en fysisk publik. Formatet filtrerar bort en del av de hjälpmedel som presentatören normalt kan använda för att hålla åhörarnas intresse. En PowerPoint är ett utmärkt visuellt verktyg som både kan förstärka budskap och inspirera. Idag finns det ett flertal presentationsverktyg som liknar PowerPoint, t.ex. Google Docs, Canvas, InDesign mm.

Nedan har vi sammanställt några tips som är bra att tänka på när du skapar en presentation.

Tips när du skapar PowerPoint-presentation

1. Följ den grafiska profilen

Om ditt företag har en grafisk profil, se till att skapa presentationen främst utifrån de grafiska riktlinjerna i profilen när det gäller: färger, typsnitt, bildspråk, dekorelement mm. Genom att utforma presentationen från den grafiska profilen stärker du företagets visuella identitet och ger på så vis en enhetlig bild av företaget.

2. En röd tråd i presentation

En presentation ska likt en saga ha en början och ett slut. Se till att din presentation följer en röd tråd och att ordningen i presentationen inte hoppar mellan olika ämnen utan en anledning. Skapa alltid en ny tydlig rubrik när ett nytt ämne eller en ny kategori ska introduceras.

3. Placering och layout

En slarvig layout kan få din publik att tappa intresset. Var därför konsekvent med placering av objekt. Ett enkelt layouttips är att se till att text och bild linjeras.

Bildexempel 1 som visar en powerpoint slide där text och bild inte linjerar med varandra.

I exempel 1 visas en PowerPoint slide där text och bild inte är linjerade med varandra. Visst kliar det lite i fingrarna?

Bildexempel 2 visar en powerpoint slide där text och bild linjerar med varandra.

I exempel 2 visas en PowerPoint slide där text och bild är linjerade med varandra. En så enkel detalj skapar en mer balanserad design.

4. Färg

Färg är ett bra komplement för att separera eller förtydliga objekt. Om du ska presentera siffror kan du t.ex. använda röd färg för att visa förlust och grön färg för att visa vinst. En allmän rekommendation är att inte använda mer än fem färger. Försök dessutom att välja färger som går att kombinera med varandra eller är tagna från samma färgpalett. Läs mer om komplementfärger.

5. Typografi och text

När det gäller val av typsnitt, använd i första hand de typsnitt som finns i den grafiska profilen. Om du ska välja andra typsnitt utanför den grafiska profilen välj då typsnitt som har bra läsbarhet och som framförallt passar bra att läsa på skärm. Vi rekommenderar att använda san-serif-typsnitt, läs mer i vår artikel om hur teckensnitt kan lyfta textens läsbarhet. Undvik dessutom att använda mer än sex rader text per slide.

6. En bild säger mer än 1000 ord

Bilder kan hjälpa dig att förstärka ditt budskap, se till att bilderna du väljer har en tillräckligt bra upplösning. Var även konsekvent med bildspråket och återhållsam med pynt.

7. Presentera statistik med infografik

För vissa kan det vara svårt att ta till sig presenterade siffror och statistik. Ett tips är därför att istället presentera statistik med hjälp av infografik som är visuella representationer av data i form av diagram och grafer. Infografik kan innefatta allt från komplexa representationsmodeller till något så enkelt som ett cirkeldiagram.

Cirkeldiagram med månaderna januari, februari, mars och april

8. Less is more

Glöm inte att PowerPointen främst ska vara ett stöd till att framföra budskapet i din presentation. Var försiktig med att använda animeringar och specialeffekter som kan störa helhetsintrycket och stjäla uppmärksamheten från huvudsyftet.

Checklista presentation

Checklista presentation

  • Stämmer alla datum överens i presentationen?
  • Är presentationen korrekturläst?
  • Har presentationen en inledning och en avslutande slide?
  • Har presentationen en balanserad mängd med bilder och text?
  • Är presentationen enhetlig (följer jag den grafiska profilen)?

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.