• Hem
  • /Akademi
  • /Så kan trycksaker bidra till en lyckad omnichannel-strategi

Så kan trycksaker bidra till en lyckad omnichannel-strategi

Exempel på omnichannel-strategi, från trycksak till webbsida

Har du någon gång sett ett reklamblad och bestämt dig för att gå in på företagets webbsida för att läsa mer om produkten? Då har du precis gjort en övergång från en analog kanal till en digital. Om övergången var smidig kan anledningen vara en lyckad omnichannel-strategi. Här berättar vi mer om omnichannel-marketing och hur du kan anpassa ditt tryckta material till andra kanaler.

Omnichannel-marketing – när helheten är det viktiga

Dagens konsumenter använder en mängd olika kanaler i sin köpprocess och oftast flera samtidigt. “Omni” betyder allt och syftar på att det är helheten som kanalerna skapar tillsammans som är det viktiga. När man arbetar med omnichannel-marketing sätter man därför upp en flerkanal­strategi som utformas för att möta upp och följa konsumenten genom hela köpprocessen. Alla kanaler ses som en del av samma kommunikationsflöde, där övergångarna mellan kanalerna oavsett om de är digitala eller fysiska, dator eller mobil, kundtjänst eller sociala medier, ska vara sömlösa och smidiga för kunden. Kunden står i centrum och ska mötas av konsekvent, enhetlig och tydlig kommunikation oavsett vilken kanal som används.

Vinsterna med omnichannel-marketing

Syftet med omnichannel-marketing är att inte förlora kunden i något steg av köpprocessen. I en traditionell flerkanalsstrategi (multichannel-marketing) mäts, värderas och optimeras varje kanal separat vilket kan leda till att du bortser från helhetsbilden och tappar kunden i övergången mellan en kanal till en annan. En omnichannel-strategi bygger därför på att varje kanal ska samverka och optimeras för att ge den bästa totala kundupplevelsen. Kunden ska med andra ord känna sig uppmärksammad och trygg genom hela köpprocessen. Dessutom har det visat sig att en väl genomförd omnichannel-strategi förbättrar kundens upplevelse och kan öka kundernas engagemang och lojalitet gentemot företaget.

Skillnad mellan multichannel-strategi och omnichannel-strategi

Med omnichannel samverkar alla kanaler och förbättrar kundens upplevelse

Trycksakernas roll i en framgångsrik omnichannel-strategi

En förutsättning för en framgångsrik omnichannel-strategi är goda kunskaper om kundernas beteende.  För att utforma en mer målinriktad kommunikation är det viktigt att undersöka vilka kanaler kunderna föredrar och göra deras beteende sökbart och möjligt att analysera. Vill du använda tryckta annonser, direktreklam eller posters/affischer så finns det flera sätt att anpassa och integrera dem i er omnichannel-strategi.

Tre exempel

  • Personligare tryck. Digitaltryck har fördelen att det är ett snabbt och smidigt sätt att trycka mindre upplagor. Genom att använda variabeldata kan utskick anpassas för att ge kunden en personligare upplevelse. Möjligheten att trycka små upplagor gör dessutom att trycksakerna kan anpassas till platsen de sätts upp.
  • Sociala medier. Ett sätt att uppmuntra mottagarna till interaktion är att ta med hashtags och adresser till sociala medier-konton i det tryckta mediet.
  • QR-koder. Genom att inkludera QR-koder i det tryckta mediet blir det enkelt för kunden att gå till digitala kanaler som webbsidor och sociala medier. Om webbsidan som man länkas till dessutom är anpassad till det tryckta budskapet, blir övergången mellan kanalerna väldigt smidig.

Anpassade utskick ger kunden en personligare upplevelse

Vad kan Arkitektkopia hjälpa till med?

Vi hjälper gärna till att skapa varumärkes- och produktkännedom via direktreklam, annonser och posters/affischer.

Med vår långa erfarenhet av marknadsföringskampanjer kan vi hjälpa dig att få det fysiska materialet att passa in i din omnichannel-strategi och samverka med övriga kanaler på ett optimalt sätt.

Kontakta oss så hittar vi en lösning för dig. Du kan även läsa mer om våra trycksaker och tjänster eller beställa på egen hand via vår webshop.

Vad behöver du hjälp med?

  • Genom att klicka på skicka godkänner du vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.